Үйлчилгээ

Авто зогсоолын үйлчилгээ

Авто худалдааны цогцолбор нь автомашин худалдаалагчдад зориулан бүрэн камержуулсан 4 бүст, тус бүр нь 18 м2 бүхий нийт 6375 автомашины зогсоолын талбайтай. Зогсоолын бүсийг дараах байдлаар төрөлжүүлэн ажиллаж байна.

1-р бүс: 1-р бүс нь 2.8 га талбайд нийт 959 автомашины зогсоолтой. Энэ бүст импортоор орж ирсэн (гаальтай) суудлын автомашиныг худалдаалдаг. Бизнес эрхлэгч та авто машины зогсоол түрээслэх хүсэлтэй бол энд дарна уу.

2-р бүс: 2-р бүс нь 4.2 га талбайд нийт 1447 автомашины зогсоолтой. Импортоор орж ирсэн (гаальтай) суудлын автомашиныг худалдаалдаг. Та авто машины зогсоол түрээслэх хүсэлтэй бол энд дарна уу.

3-р бүс: 3-р бүс нь 6.4 га талбайд нийт 2265 автомашины зогсоолтой. Ачааны авто машин болон суудлын автомашин худалдаалдаг. Хэрэв та автомашины зогсоол түрээслэх хүсэлтэй бол энд дарна уу.

4-р бүс: 4-р бүс нь 4.9 га талбайд нийт 1731 автомашины зогсоолтой. Дугаартай автомашин худалдаалдаг. Мөн өдрийн зогсоол түрээслэн үйл ажиллагаа эрхлэх бүрэн боломжтой. Худалдаа эрхлэгч та авто машины зогсоол түрээслэх хүсэлтэй бол энд дарна уу.