Бидний тухай

АЛСЫН ХАРАА: Байгаль орчинд ээлтэй, мэдээлэл технологид түшиглэсэн тээвэр зуучлал, худалдаа үйлчилгээний тэргүүлэгч компани байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО: Экологийн тэнцвэрт байдлыг хангахад чиглэсэн технологийн ухаалаг шийдлийг нэвтрүүлсэн, хөгжлийн уян хатан загварт суурилсан, эерэг имиж бүрдүүлсэн дэлхийн жишигт нийцсэн үндэсний тээвэр логистикийн тэргүүлэгч компани болно.

ҮНЭТ ЗҮЙЛ:
  • МЭРГЭШСЭН: Өөрөө болон багаараа хамтдаа байнга хөгжих;
  • САНААЧИЛГАТАЙ: Асуудлыг шийдэхэд чиглэсэн бүтээлч, санал санаачилгыг дэмжих;
  • ХАРИУЦЛАГАТАЙ: Хэрэглэгчдээ хүндэлж, стандартын шаардлага хангасан чанартай үйлчилгээг хүргэх;
  • ТОГТВОРТОЙ: Байгаль орчинд ээлтэй технологийг хөгжүүлсэн, хөдөлмөрийн аюулгүй байдлыг хангасан байх;
  • ҮНЭНЧ ШУДАРГА: Хуулийг дээдэлсэн, үүрэг хариуцлагаа шударгаар биелүүлдэг байх;