Эрхэм үйлчлүүлэгч та бүхэн "Хилэнт эх" хэмээх луу жилдээ