Өөдлөх айл үүднээсээ...

"Авто худалдааны цогцолбор" 10 жилийн ойгоо угтаж хаалгаа солилоо.